Archives for 23 oktober, 2011

Rosetta Stone – high resolution photo – the key to Egyptian history

The characters had puzzled generations of archaeologists. Many had tried to decipher Egyptian hieroglyphics without success. Scriptures were raised in obscurity until one day in July 1798 in Rosetta, just east of Alexandria. The French officer successor Pierre-François Bouchards diggers found at the site outside the city Fort Julien Rosetta (Rashid) in the Nile delta […]

Rosettastenen – högupplöst foto – nyckeln till Egyptens historia

Tecknen hade förbryllat generationer av arkeologer. Många hade försökt tyda egyptiernas hieroglyfer utan framgång. Skrifterna var höjda i dunkel ända fram till en dag i juli 1798 i Rosetta, strax öster om Alexandria. Den franske officeraren Pierre-François Bouchards grävare hittade vid anläggningen Fort Julien utanför staden Rosette (Rashid) vid Nilens delta den 25 juli 1798 […]