Archives for 14 oktober, 2011

Tyrannosaurus Rex: från grå, stor och kallblodig till varmblodig och enorm

Föreställningen om dinosaurierna har förändrats dramatiskt över decennierna. För 40 år sedan trodde forskarna att de var gråa, kallblodiga och ointelligenta enstöringar. Numer anser man att de var betydligt smartare, att de hade färgteckningar, var varmblodiga och kunde samarbeta i flock. Senaste revideringen visar att forskarna underskattat Tyrannosaurus Rexs vikt. Besten ökade från 7 ton […]

Stig Björne: Tyrannosaurus Rex revised: no longer just gray, large and cold-blooded

The notion of dinosaurs has changed dramatically over the decades. 40 years ago, scientists thought that they were gray, cold-blooded and unintelligent loners. Nowadays it is believed that they were much smarter, they had color drawings, were warm-blooded and could work together in packs. Last revision shows that scientists have underestimated Tyrannosaurus Rexs weight. The […]