Archives for 13 oktober, 2011

New security checks at airports sometimes is shameful scanning

The new airport security is expected to post hazard. It was at the Aviation Security World conference in Amsterdam that the high-tech security check was presented. Refer to one of three corridors for passengers and their luggage. The biometric scanner detects: fluids, body shape, metals, any weapons, laptop computers and other things that you now […]

Nya säkerhetskontroller på flygplatser innebär skamlig skanning om du felbedöms

På flygplatsernas nya säkerhetskontroller bedöms du efter farlighet. Det var vid Aviation Security World-konferensen i Amsterdam som den högteknologiska säkerhetskontrollen visades upp. Du hänvisas till en av tre korridorer för passagerare och deras bagage. Den biometriska skannern detekterar: vätskor, kroppens form, metaller, eventuella vapen, bärbara datorer och annat som man idag måste packa upp och […]