Indian Prime Minister: We are going to March 2013 to find life

Indian Prime Minister Manmohan Singh announced during the great pomp and ceremony August 15, 2012 that India will place a probe into orbit around Mars 2013th. The purpose of the visit is to study the geology, the presence of life and the opportunity for life to evolve on the red planet. The advertising space on […]

Indiens premiärminister: Vi ska resa till mars 2013 för att finna liv

Indiens premiärminister Manmohan Singh annonserade under stort pompa och ståt den 15 augusti 2012 att Indien ska placera en sond i omlopp runt Mars 2013. Syftet med resan är att studera geologi, förekomsten av liv och möjligheten för liv att utvecklas på den röda planeten. Annonseringen om rymdflygningen kom på Indiens självständighetsdag som landet firar […]

Mars – Curiosity skickar foton av Mount Sharp

Den nya marsinvånaren NASA’s Curiosity har skickat nya bilder från landningsplatsen i Gale Crater som visar Mount Sharp, ett 4800 meter högt berg. Bilden tagen med sondens främre Hazard-Avoidance kameror (totalt 8 st sk Hazcams) visar även skuggorna från rovern (sonden). Inom de närmaste dagarna kommer marsrover’n att röra sig mot Mount Sharp och på vägen […]

When NASA goes to Mars

Piloted spaceflight planning typically emphasizes the transportation to the target site but astronaut activities on the surface of a target world normally receive little attention. The reasons are the many challenges inherent in moving humans between worlds, according to  a Wired article by David S. F. Portree. But as early as 1965, NASA’s Marshall Space […]