Indian Prime Minister: We are going to March 2013 to find life

Indian Prime Minister Manmohan Singh announced during the great pomp and ceremony August 15, 2012 that India will place a probe into orbit around Mars 2013th. The purpose of the visit is to study the geology, the presence of life and the opportunity for life to evolve on the red planet. The advertising space on […]

Indiens premiärminister: Vi ska resa till mars 2013 för att finna liv

Indiens premiärminister Manmohan Singh annonserade under stort pompa och ståt den 15 augusti 2012 att Indien ska placera en sond i omlopp runt Mars 2013. Syftet med resan är att studera geologi, förekomsten av liv och möjligheten för liv att utvecklas på den röda planeten. Annonseringen om rymdflygningen kom på Indiens självständighetsdag som landet firar […]