Steve Jobs stod på en jättes axlar – Dennis Ritchie

Dennis Ritchie, Apple

En intressant artikel i Wired berättar om Dennis Ritchie som möjliggjorde Apples och Steve Jobs framgång. Rob Pike, en programmeringslegend som spenderade 20 år i ett kontorsrum nära Dennis Ritchie berättar om vad som låg bakom Apples framgångar och glorifieringen av Steve Jobs som gick bort 5 oktober 2011. 

Rob Pike menar att högaktningen av Jobs är rätt, men när Dennis Ritchie dog tre dagar efter Jobs, den 8 oktober 2011 skedde det i tystnad.

“When Steve Jobs died last week, there was a huge outcry, and that was very moving and justified. But Dennis had a bigger effect, and the public doesn’t even know who he is”.

Dennis Ritchies bortgång uppmärksammades självklart av den tekniska världen, men inte mainstream media. Dennis Ritchie är fader till C-programmeringen och tillsammans med Bell Labs-forskaren Ken Thompson använda han C för att bygga operativsystemet UNIX som MacOSX baseras på.

“Pretty much everything on the web uses those two things: C and UNIX,” Pike tells Wired. “The browsers are written in C. The UNIX kernel — that pretty much the entire Internet runs on — is written in C. Web servers are written in C, and if they’re not, they’re written in Java or C++, which are C derivatives, or Python or Ruby, which are implemented in C. And all of the network hardware running these programs I can almost guarantee were written in C.”

Jag hittar dock åtminstone några artiklar i mainstream media. Här tex en artikel i New York Times om Ritchie.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Sverige och ibland utomlands. Han jobbar inom IT och PR som anställd. Stig har fru (Annika) och ett barn, spelar golf och hänger på landstället nära havet så ofta han kan.