Pesticider kan ligga bakom massdöd av bin

Stig Björne: En ny studie på massdöden av bin i världen pekar ut en av de mest populära pesticiderna som orsaken. Inte bara bina dör utan pesticiderna kan orsaka en ekologisk katastrof enligt forskare.