Pesticider kan ligga bakom massdöd av bin

Massdöd av bin

En ny studie på massdöden av bin i världen pekar ut en av de mest populära pesticiderna som orsaken. Inte bara bina dör utan pesticiderna kan orsaka en ekologisk katastrof enligt forskare. När bin dör kallas det för ”colony collapse disorder” och massdöden är massiv. Den är mest känd i Europa och Amerika.

Boven i dramat kan vara en substans som heter ”imidacloprid” som hör tiill gruppen ”neo-nicotinoider” (nya nikotinoider) som ökar i popularitet i världen.

Neonicotinoider sprider sig genom plantan och gör hela plantan giftig inkl pollen som bina samlar. Artificiell pollinering är mycket kostsam. Både vilda bin och bin från biodlingar är utsatta för massdöd. Forskarna känner sig allt mer säkra på att pesticider är den mest troliga orsaken till massdöd. Massdöd av bin kan negativt påverka matproduktionen globalt.

Läs mer

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Sverige och ibland utomlands. Han jobbar inom IT och PR som anställd. Stig har fru (Annika) och ett barn, spelar golf och hänger på landstället nära havet så ofta han kan.