Mänskliga skelletfynd i England visar att människan levde i England mitt under sista istiden

Den moderna människan Homo sapiens fanns i England redan för 41,000 till 44,000 år sedan. Det visar nya skelletfynd från djur i en grotta i Devon. Det innebär att våra förfäder levde och spred sig i regionen mitt under föregående istid och dessutom samexisterade med Neanderthal i tusentals år.

Den senaste istiden påbörjades för c:a 110,000 år sedan och avslutades för c:a 10,000 år sedan.

Tidigare funna delar av mänskliga skelett (käkdel) i samma grotta blir därmed förklarade som äldre än vad man tidigare trott.

Professor Tom Higham från Oxford University säger: ”We believe this piece of jawbone is the earliest direct evidence we have of modern humans in north western Europe, at a site at the very outermost limits of the initial dispersal of our species.”

Läs mer

Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Sverige och ibland utomlands. Han jobbar inom IT och PR som anställd. Stig har fru (Annika) och ett barn, spelar golf och hänger på landstället nära havet så ofta han kan.