Regelbunden träning varje dag har effekt även om aktiviteten minskar på äldre dagar

träning ackumulerasLite träning varje dag kan ha positiva konsekvenser även längre fram i livet enligt en a ny studie baserad på medelålders personer från Storbritannien, skriver Discovery News.

Det verkar till och med som om träningen har en ackumulerande effekt som kan skördas längre fram i livet även om träningen minskar i framtiden. Det krävs inga stora ansträngningar för att få relativt stora hälsoeffekter. Det räcker med 30 minuter per dag och för närvarande rekommenderar det amerikanska CDC (Centers for Disease Control).

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Sverige och ibland utomlands. Han jobbar inom IT och PR som anställd. Stig har fru (Annika) och ett barn, spelar golf och hänger på landstället nära havet så ofta han kan.