Stockholmare nöjda med livet men undersökningen kan vara självförhärligande

En medborgarundersökning som SCB utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län visar att 90% av länsborna är nöjda med det mesta i sina liv. De trivs på jobbet och boendet. De ser ljust på sin ekonomi, är miljömedvetna samt är positiva till kameraövervakning, skriver DN. 8.000 personer mellan 18 och 85 år hade tillfrågats. […]