Video: Bizarre Magnetic Ferrofluids

Ferrofluid är en vätska som blir kraftigt magnetiserad i närvaro av ett magnetfält. Vätskan är en lösning av ferromagnetiska nanopartiklar. Ferrofluider är kolloidala vätskor gjorda av nanoskalära ferromagnetiska- eller ferrimagnetiska partiklar i ett lösningsmedel som ofta ett organiskt lösningsmedel eller vanligt vatten. ”This incredible sequence shows off ferrofluid spiraling up. Ferrofluid defies gravity, swarming upward […]