Archives for 3 december, 2011

Osama Bin Laden buns

Renaming a bread after a notorious terrorist sounds unlikely that a given sales success. But among bakers in Malawi marketing trick meant that customers flowing to, writes DN and forget to show how bin Laden buns looks. Now you know it. Here they are. Start baking. I want to taste it. Photo: Mahomed Manif Valimamde […]

Bin Laden Bread Create Bush Fire For Malawi Bakers’ Revenue

Naming a product after the world’s most notorious terrorist may not seem like a surefire route to commercial success, CNN writes. ”For bakers in the Malawian city of Blantyre, however, this marketing ploy is helping to reel in customers while ensuring that their produce has an unmistakeable identity. ”We make bin Laden buns,” said Mahomed […]

Bin Ladin-bullar – så här ser de ut – börja baka – jag vill ha en – jag vet inte varför

Att döpa ett bröd efter en ökänd terrorist låter knappast som en given försäljningssuccé. Men hos bagare i Malawi har marknadsföringstricket gjort att kunderna strömmar till, skriver DN och glömmer att visa hur bin Laden-bullarna ser ut. Nu vet du det. Här är de. Börja baka. Jag vill smaka. Foto: Mahomed Manif Valimamde On a […]