Archives for 31 oktober, 2011

Stadsbiblioteket i Stockholm öppnar kulvertarna för spökvandring

Stockholms stadsbiblioteks öppnar sina underjordiska kulvertar för spökvandring. Personalen säger att de spökar tillräckligt mycket för att de inte ska våga att stanna kvar ensamma i onödan. Det låter lite här och var, ljusen tänds och släcks, oförklarligt. Huset har konstiga gångar och hemliga rum. Vi har några gamla biblioteksspöken här i huset. Vi har […]

80-talisternas Carolina Fredriksson vill bygga en bättre värld

DN skrev igår om höstens debutroman ”Flod”, av Carolina Fredriksson, som blev nominerad till Augustpriset. Boken beskrivs som en både mörk och lekfull historia som utspelar sig i en miljö lik Göteborg. Carolina Fredriksson försöker urskilja livets grundläggande villkor, undersöka lekens betydelse och hur vi ser på skillnaden mellan fantasi och ­verklighet, det som författare […]

Friade skolläkare som praktiserar healing och homeopati följer EU:s regler

Folkpartisterna och landstingsråden Birgitta Rydberg och Anna Starbrink ragerar kraftigt på att Socialstyrelsen efter 17 månaders utredning friade en skolläkare som praktiserat homeopati och en annan skolläkare friades även som använt healing som komplementär behandling. Läkarna fann stöd inom EU:s ramverk. De flesta europeiska länders sjukvård praktiserar både healing och homeopati visar det sig. Det […]

80-baby boomer Carolina want to build a better world

DN wrote yesterday about fall’s debut novel ”River” by Carolina Fredriksson, who was nominated for the August Prize. The book is described as both dark and playful story set in an environment similar to Gothenburg. Text translated with Google Translate thus grammatical errors. Carolina is trying to discern life’s basic conditions, examine the importance of […]

Acquitted school doctors who practice healing and homeopathy follows the EU rules

Health minister of Sweden reacted heavily on the result of an investigation that exonerated the school doctor who practiced homeopathy and another school doctor acquitted even who used healing as complementary treatment. Support was found within the EU framework. Most European countries’ healthcare practice both healing and homeopathy, it turns out. There is something not […]