Friade skolläkare som praktiserar healing och homeopati följer EU:s regler

Folkpartisterna och landstingsråden Birgitta Rydberg och Anna Starbrink ragerar kraftigt på att Socialstyrelsen efter 17 månaders utredning friade en skolläkare som praktiserat homeopati och en annan skolläkare friades även som använt healing som komplementär behandling. Läkarna fann stöd inom EU:s ramverk. De flesta europeiska länders sjukvård praktiserar både healing och homeopati visar det sig. Det […]

Acquitted school doctors who practice healing and homeopathy follows the EU rules

Health minister of Sweden reacted heavily on the result of an investigation that exonerated the school doctor who practiced homeopathy and another school doctor acquitted even who used healing as complementary treatment. Support was found within the EU framework. Most European countries’ healthcare practice both healing and homeopathy, it turns out. There is something not […]