Visit lousy poor apartments in Stockholm City Museum, Slussen

Poor mans apartment Metro writes today that an apartment of 12 square meters, ie a surface smaller than a garden shed (15 square meters), is for sale on Kungsholmen in Stockholm for 1.2 million. When I read it, I will think of poor apartments from the 30’s full size which can be visited at the […]

Stadsbiblioteket i Stockholm öppnar kulvertarna för spökvandring

Stockholms stadsbiblioteks öppnar sina underjordiska kulvertar för spökvandring. Personalen säger att de spökar tillräckligt mycket för att de inte ska våga att stanna kvar ensamma i onödan. Det låter lite här och var, ljusen tänds och släcks, oförklarligt. Huset har konstiga gångar och hemliga rum. Vi har några gamla biblioteksspöken här i huset. Vi har […]