Archives for 26 oktober, 2011

Earthing Sheets a new health revolution? The first effect is better sleep

Ground your body with electrically conductive earthing sheets and gain better health. But you do not link into the mattress to the power point. It’s about your body’s electricity.  Could this be a new preventive products against electrostatic stress? The researchers behind this product consider it. They say that when we were staying in an […]

Jordningslakan en ny hälsorevolution? Första effekten är bättre sömn

Jorda din kropp med ett elektriskt ledande lakan och få bättre hälsa. Men du kopplar inte in madrassen till elurtaget. Nej, det är inte den eletriciteten det handlar om utan din kropps elektricitet. Kan detta vara en ny förebyggande produkt mot elektrostress? Forskarna bakom denna produkt anser det. De menar att när vi vistas i […]