Archives for 25 oktober, 2011

Stockholmers happy with life but the investigation can be self-glorification

A citizen survey performed by Statistics Sweden on behalf of the County Administrative Board of Stockholm shows that 90% of county residents are satisfied with most things in their lives. They enjoy their work and accommodation. They are optimistic about their economy, are environmentally conscious and are in favor of CCTV, writes Dagens Nyheter. 8000 people […]

Stockholmare nöjda med livet men undersökningen kan vara självförhärligande

En medborgarundersökning som SCB utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län visar att 90% av länsborna är nöjda med det mesta i sina liv. De trivs på jobbet och boendet. De ser ljust på sin ekonomi, är miljömedvetna samt är positiva till kameraövervakning, skriver DN. 8.000 personer mellan 18 och 85 år hade tillfrågats. […]