Stockholmare nöjda med livet men undersökningen kan vara självförhärligande

nöjd med livet?En medborgarundersökning som SCB utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län visar att 90% av länsborna är nöjda med det mesta i sina liv. De trivs på jobbet och boendet. De ser ljust på sin ekonomi, är miljömedvetna samt är positiva till kameraövervakning, skriver DN.

8.000 personer mellan 18 och 85 år hade tillfrågats.

Lite längre ner i artikeln skriver dock DN att 20% är mycket missnöjda med sin ekonomi, att 19% anser att de är trångbodda och att 60% anser att kameraövervakning på offentliga platser är bra. Början av artikeln ger ett intryck men läser man hela artikeln får man ett annat. Bilden som ges är också subjektiv. Det omfattar vad folk tycker om sig själva. 70% anser att tex de har ganska hög eller mycket hög miljömedvetenhet, men det är knappast något som återspeglas i källsorteringen i soprummen.

Undersökningen måste tas med en stor nypa salt. Den är som att fråga ett företag om vad det anser om sig självt, om det är etiskt och agerar miljömedvetet medan verkligheten kan vara en helt annan.

Stig Björne 

DN: Stockholmare nöjda med livet

About Stig Björne

Stig Björne bor i Sverige och ibland utomlands. Han jobbar inom IT och PR som anställd. Stig har fru (Annika) och ett barn, spelar golf och hänger på landstället nära havet så ofta han kan.