Stig Björne om TV-serien Survivors

Vilken TV-serie vill du rekommendera för tillfället? Stig Björne: Just nu har jag nyligen avslutat den brittiska TV-serien Survivors. Den håller god kvalitet även om budgeten verkar vara låg. Vad handlar den om? Stig Björne: En viruspandemi av oklar världsomfattning slår ut kanske 99% av Englands befolkning. Några få som överlever försöker sedan skapa sig […]