Stig Björne om TV-serien Survivors

TV-serien Survivors

Vilken TV-serie vill du rekommendera för tillfället?

Stig Björne: Just nu har jag nyligen avslutat den brittiska TV-serien Survivors. Den håller god kvalitet även om budgeten verkar vara låg.

Vad handlar den om?

Stig Björne: En viruspandemi av oklar världsomfattning slår ut kanske 99% av Englands befolkning. Några få som överlever försöker sedan skapa sig i en ny tillvaro.

Blev resten zombies ungefär som i den amerikanska TV-serien Walking dead?

Stig Björne: Absolut inte, Här finns inte en enda zombie representerad. Serien är brittisk så vi slipper reguljär splatteravskjutning av zombies i varje avsnitt. Faktum är att det är väldigt få vapen i serien och karaktärerna förhåller sig naturligt till vapen.

Hur menar du då, naturligt?

Stig Björne: Inget överdrivet skjutande. Man är rädd för vapen. Huvudkaraktärer kräver att de inte används alls. Hade serien varit amerikansk hade vapnen varit källan till trygghet och man hade använt dem hela tiden.

Berätta mer om seriens karaktär. Vad händer i den?

Stig Björne: Serien inleds med att allt är som vanligt i landet, men en aggressiv pandemi sprider sig snabbt. Alla blir tagna på sängen. Tittarna får tidigt följa några privatpersoner och en minister som får en viktig roll senare. Alla dessa figurer överlever pga att de är immuna. Sedan försöker dessa personer, en del är solo, andra i grupp, att skapa sig en ny tillvaro. Det finns till en början obegränsade mängder mat, bilar, bensin och bostäder. Det är bara att ta vad man behöver. Men ganska snabbt börjar små gäng att lägga beslag på varor, butiker och hela gallerior. Ett och annat vapen används för att skydda eller inkräkta på territorier.

Låter onekligen intressant. Är de den starkaste som vinner, den med vapen? 

Stig Björne: Inte nödvändigtvis. ”The survival of the fittest” är ju inte samma sak som att den starkaste vinner utan den som är mest ”fit”. Smart kan vara ”fit”. Samarbete kan vara ”fit”. Vapen ger oftast bara vissa snabba fördelar, men det är ett återkommande ämne, en återkommande dispyt mellan de man följer i serien. En kåkfarare är helt inne på att vapen avgör allt, medan de mer vanliga personerna har en motsatt inställning, men de är också mer naiva. Så frågan är öppen, vapen eller inte? Det betyder att vapnen hela tiden finns med och har en roll.

Ok. Utan att avslöja för mycket, du nämnde en minister, vad gjorde han?

Stig Björne: Det är faktiskt en hon. Hon försöker återinrätta det gamla samhället och hennes gäng tar över en ekoby. Där inrättar hon en regering och hon utser sig själv som statsminister, verkar det som. Det är ju lite knepigt och hon anser att man måste ta i hårt för att skapa trygghet. Så återigen vapnena kommer in i bilden och hon använder dem tillsammans med sina livvakter.

Hur då?

Stig Björne: Skrämma folk, men hon har inte helt koll på livvakternas egna beslut. Hon försöker dämpa dem och särskilt en av dem är allmänt påtänd av att få svinga vapen i tid och otid. Det lustiga är att ministern försöker införa rättvisa domstolsförhandlingar, men det råkade leda till att hon utsåg sig själv till domare och hon införde även dödsstraff. När det var dags att avrätta fick hon göra det själv. Så ministerns nya samhälle blev diktatur direkt.

Hur kan man se serien?

Stig Björne: Jag såg den gratis på NetFlix.se, på webben. Jag vet inte om den finns på DVD ännu. Två säsonger har passerat vad jag vet.

WIRED

Review: Survivors Outlast Killer Flu in Wasteland Drama

About Stig Björne

Stig Björne bor i Sverige och ibland utomlands. Han jobbar inom IT och PR som anställd. Stig har fru (Annika) och ett barn, spelar golf och hänger på landstället nära havet så ofta han kan.