Trailer – In Time med Justin Timberlake i huvudrollen

När Will Salas blir falskt anklagad för mord måste han hitta en utväg genom att göra en kupp mot ett korrupt system där tid bokstavligen är pengar. I den värld han lever i dör alla när de är 25 år gamla, utom de som är rika. De kan betala och leva långt över 100 år […]

Trailer – In Time with Justin Timberlake in the lead role

When Will Salas (Justin Timberlake) is falsely accused of murder, he must find a way out by making a coup against a corrupt system where time is literally money. In the world he lives in all die when they’re 25 years old, except those that are rich. They can pay and live well over 100 […]