Biograf, bio, cinema – historik

Biograf Biograf kommer från Biograph som var namnet på en av de första filmprojektorerna när film började visas offentligt i Sverige. Filmen visades då som idag på en duk. En mer juridisk definition för ordet biograf är ”en lokal med tillstånd att visa film för allmänheten och som permanent används enbart för detta ändamål”. Ordet […]