Biograf, bio, cinema – historik

Konungens ankomst film, biografBiograf

Biograf kommer från Biograph som var namnet på en av de första filmprojektorerna när film började visas offentligt i Sverige. Filmen visades då som idag på en duk. En mer juridisk definition för ordet biograf är ”en lokal med tillstånd att visa film för allmänheten och som permanent används enbart för detta ändamål”.

Ordet biograf kommer från grekiskans bios, ”liv”, och grafein, ”att skriva” eller ”teckna”. Biografen var fram till år 1950 det enda stället där folk kunde se rörliga bilder då TV-apparaten introducerades. Filmer har fortfarande dock premiär på bio först.

Ordet ”Biografen” påträffades första gången i januari 1899 i en tidningsannons i Stockholm där det lovades ”Lefvande bilder i naturlig storlek”. Det var sannolikt filmprojektorns namn som avsågs i annonsen liksom i en annan annons från 1901 för filmvisning med ”Elektro-Motor-Biografen”.

Cinema

Den 28 december 1895 visades projicerad film för första gången för en betalande publik. Det var bröderna Auguste och Louis Lumières dom kombinerat en filmkamera och en projektor kallad: le Cinématographe. Visningslokalen var en orientaliskt inredd biljardsalong som kallades Salon Indien och rymde 120 personer i källaren på Grand Café på Boulevard des Capucines 14 i Paris.

Ordet ”biograf” kom senare att förkortas till ”bio”. Det är bara Sverige och Danmark som använder ordet. De flesta andra länder använder varianter av ”kinematograf”, som cinema (engelska), cinéma (franska), kino (norska och tyska) efter grekiskan κίνημα, kinēma, ”rörelse”, och γράφειν, graphein, ”skriva/teckna”.

Källa: Wikipedia

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Sverige och ibland utomlands. Han jobbar inom IT och PR som anställd. Stig har fru (Annika) och ett barn, spelar golf och hänger på landstället nära havet så ofta han kan.