Starbuck

Patrick Huards karaktär heter David Wozniak en 42 år gammal älskvärd men permanent klant som slutligen tagit beslutet att ta kontrollen över sitt liv. Då han var en vanemässig spermadonator i sin ungdom upptäcker han att han är far till 533 barn varav 142 av dessa försöker tvinga fertilitetskliniken att avslöja identiteten som gömmer sig bakom […]