After – Kathleen Quinlan, John Doman, Pablo Schreiber

Vintern 2002 strax utanför New York får vi följa en medelklassfamilj som kämpar med de ekonomiska konsekvenserna efter att familjeföretaget fått stora problem i kombination med intergenerationella konflikter och rivalitet. Men det som verkligen hotar att krossa familjens svåra situation och emotionella relationer är en begravd hemlighet med potentialen att förändra allas liv radikalt. Dramat […]