Errors of the Human Body

Fixerad vid att finna en bot för en genetisk sjukdom som drabbats hans son tvingas genetikern Geoff Burton (spelad av Michael Eklund, The Call) att ta sig till ett isolerat försökslaboratorium i Dreseden, Tyskland. Helt uppslukad av sin forskning och nära ett genombrott upptäcker Burton att hans forskning kan få större konsekvenser än vad han anat. Premiär […]