UnCertainty – Joseph Gordon-Levitt, Lynn Collins

Filmen UnCertainty tar med oss på en tudelad resa där ett par genomlever två olika parallella scenarier, men om det egentligen handlar om parallella liv eller två helt åtskilda händelseutvecklingar är oklart. Filmens inledning ger tittaren en viktig ledtråd medan plotten som den beskrivs på IMDB inte alls säger något särskilt om filmens karaktär. A young […]