Robotbilar: Du behöver inte körkort år 2040

autonoma bilar

Framtidens autonoma bilar kommer närmare. GM:s Cadillac division räknar med att producera delvis autonoma bilar i stor skala år 2015 och förutspår att det kommer finnas fullt autonoma bilar tillgängliga i slutet av decenniet.

Audi och BMW har också visat intresse för konceptet. Google har redan en flotta av självständiga Toyota Prius hybrider som gått över 300,000 miles. Sökmotorföretaget har drivit igenom lagstiftning som legaliserar autonoma bilar i Nevada och Kalifornien är på gång.

Robotbilar kommer att bli en standard

Institutet för Engineers (IEEE) släppte nyligen prognoser som säger att autonoma bilar kommer utgöra upp till 75 procent av fordonen på vägarna år 2040. IEEE försöker även ge prognoser för hur infrastruktur, samhälle och attityder kan förändras när robotbilar blir norm i mitten av århundradet.

IEEE föreställer sig en frånvaro av trafikskyltar och ljus eftersom högt utvecklade, ”self-driving cars” inte behöver dem. Institutet anser tom att robotbilar kan eliminera behovet av körkort.

Det antagits att den största hindret för autonoma bilar ligger i infrastrukturen. Nej, säger Dr Alberto Broggi, IEEE-innovatör och professor i datorteknik vid universitetet i Parma i Italien. Broggi, chef för ett 2010-projekt som framgångsrikt lotsade två förarlösa bilar på en 8000 miles sträcka resa mellan Parma och Shanghai, menar att robotbilar har färre  behov på infrastrukturen.

“The Google cars are based on very precise maps and they have sensing primarily based on a LIDAR technology,.”

“The cars that we tested on the route from Parma to Shanghai had no maps, and had sensing primarily based on cameras. In both cases, the cars have no help from the infrastructure, he told Wired.”

Broggi skisserar också på infrastruktur och centraliserad kommunikation som kan styra och reglera ett stort antal självständiga bilars beteenden. Utvecklingen kan leda till att trafikljus, hastighetsbegränsningar och även körkort slopas. Autonoma bilar är en sak, men den stora utmaningen är  samordna fordonen med varandra.

IEEE förutspår också att det största hindret för att implementera de autonoma bilarna kommer att vara allmänheten villighet till acceptans. Många bilförare kan förstå de grundläggande fördelarna med autonoma bilar som ökad bränsleeffektivitet och säkerhet, minskning av trafiken, men det kanske inte är tillräckligt för många att skäppa ratten. Målet är  att år 2040 kommer förarlösa fordon vara allmänt accepterade och eventuellt vara de dominerande fordon på vägarna, tror forskare och tekniker.

Källa: Wired

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Sverige och ibland utomlands. Han jobbar inom IT och PR som anställd. Stig har fru (Annika) och ett barn, spelar golf och hänger på landstället nära havet så ofta han kan.