Video: Bizarre Magnetic Ferrofluids

Ferrofluid

Ferrofluid är en vätska som blir kraftigt magnetiserad i närvaro av ett magnetfält. Vätskan är en lösning av ferromagnetiska nanopartiklar. Ferrofluider är kolloidala vätskor gjorda av nanoskalära ferromagnetiska- eller ferrimagnetiska partiklar i ett lösningsmedel som ofta ett organiskt lösningsmedel eller vanligt vatten.

”This incredible sequence shows off ferrofluid spiraling up. Ferrofluid defies gravity, swarming upward toward a spiky ball of more ferrofluid material. From artist Sachiko Kodama, one of the first to work in this medium.”

Watch

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Sverige och ibland utomlands. Han jobbar inom IT och PR som anställd. Stig har fru (Annika) och ett barn, spelar golf och hänger på landstället nära havet så ofta han kan.