Archives for 13 september, 2011

Regelbunden träning varje dag har effekt även om aktiviteten minskar på äldre dagar

Lite träning varje dag kan ha positiva konsekvenser även längre fram i livet enligt en a ny studie baserad på medelålders personer från Storbritannien, skriver Discovery News. Det verkar till och med som om träningen har en ackumulerande effekt som kan skördas längre fram i livet även om träningen minskar i framtiden. Det krävs inga stora ansträngningar […]

Regular exercise every day has effect even if the activity is reduced in old age

A little exercise each day can have positive consequences in later life according to a new study based on middle-aged people from the UK, writes Discovery News. It seems even as if the training has a cumulative effect that can be harvested later in life, even if the exercise is reduced in the future. It […]