Herring trolley at Slussen – perfect for fast good cheap food on the go

strömming

Must recommend Herring trolley at Slussen, Södermalm Torg, Stockholm. Always good. You know what you get. Healthy. On the spot. Best offer.

They have herring burger, a simple on crispbread or a classic herring box of homemade mashed potatoes. Type 35 kr.

Text translated with Google Translate thus grammatical errors.

Stig Björne

 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Sverige och ibland utomlands. Han jobbar inom IT och PR som anställd. Stig har fru (Annika) och ett barn, spelar golf och hänger på landstället nära havet så ofta han kan.