Lundin Oil + Carl Bildt = fängslade journalister får ingen hjälp?

ETC skriver den 12 september att ett brev som skickats av de fängslade journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson visar att de befann sig i Etiopien för att granska det svenska oljebolaget Lundin Oil. Brevet skickades av Martin Schibbye via den svenska ambassaden i Addis Abeba till vänner vid Stockholms universitets journalistutbildning. ”För att förstå vad […]

Lundin Oil + Carl Bildt = imprisoned journalists get no help?

ETC writes September 12 that a letter sent by the imprisoned journalists Martin Schibbye and Johan Persson shows that they were in Ethiopia to examine the Swedish oil company Lundin Oil. The letter was sent by Martin Schibbye through the Swedish Embassy in Addis Ababa to friends at Stockholm University’s journalism program. ”To understand what […]